PDA

View Full Version : Thắc mắc kinh tế họcBooboo2803
09-07-11, 10:59 AM
Em đang luyện môn kinh tế học gặp vài bài này mong các anh/ chị chỉ giúp
1. Giả sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau Qd=180-3p, Qs=30+2P
Chính phủ đánh thuế làm cho giá cân bằng giảm xuống còn 78 thì tiền thuế chính phủ đánh vào thuế là bao nhiêu ?

2.Cho Qd=-2p+200 và Qs=2p-40 nếu chính phủ tăng thuế là 10 $/sp. tính tổn thất vô ích do việc đánh thuế của chính phủ lên sản phẩm này

3. Thị trường độc quyền hoàn toàn với đường cầu P=-Q/10+2000, để đạt được lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng ở mức sản lượng ?

4.Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường dạng: P=-Q+2400. ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận có hệ số co giãn của cầu theo giá là -3, chi phí biên là 10. vậy giá bán ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận ?

5. Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2 nhóm, cho biết phương trình đường cầu của 2 nhóm này lần lượt là: Q1=100-(2/3)P1 , Q2=160 - (4/3)P2. Tổng chi phí TC=30Q+100 để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và không thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sản lượng chung của 2 thị trường là ?

Các anh chị cho em lời giả cụ thể nhé
Thanks:pro:

bambi
09-07-11, 01:23 PM
1.Câu 1 bạn đưa ra bi sai đề: Nếu giá cb giảm sau khi có thuế là sai (cả về logic và tính toán vì nếu thế P=78 vào pt Qd sẽ là Qd<0), ở đây phải là sản lượng cân bằng giảm và Qd= 78.
xin điều chỉnh câu hỏi của bạn: CP đánh thuế làm sản lượng cân bằng giảm = 78
Để tính thuế: Thay Qcb sau khi có thuế - Qcbt vào pt Qd => Pcbt = 34
Sau đó thay Qcbt =78 vào pt đường cung cũ Qs => P trước khi có thuế- Po = 24
Mức thuế t = Pcbt - Po = 34-24 = 10

2/Tổn thất vô ích là diện tích tam giác hình thành bởi điểm cân bằng cũ, sau và điểm (Qcb sau, P trên đường cung ứng với Qcb sau). Để hiểu rõ bạn vẽ hình ra nha
Po = 60,Qo=80
Pcbs = 65, Qcbs= 70
Tổn thất vô ích = 1/2 (Qcbs - Qo)xt = 50

3/
Từ pt P =>MR =-1/5Q +2000
DN DQHT luon san xuat trong phía đường cầu co giãn nhiều |Ed| >1, tức là từ điểm có MR=0 trở lên
Cho MR =0 => Q=10.000
=> DN DQHT muốn lợi nhuận tối đa thì sx với Q>10.000
4/
Câu này bạn áp dụng công thức P=MC/(1- 1/|Ed|)

5/
DK tối đa hoá LN trong trường hợp bán trên 2 thị trường khác nhau không phân biệt giá
MR1=MR2=MC và Q= Q1+Q2
Q= Q1+Q2 = 260-2P (do P1=P2=P: ko phân biệt giá)
=>P=-1/2Q+130 =>MR= -Q+130
MC= 30
Cho MR=MC =>Q=100
=P=80

vậy mức giá và sản lượng chung là: 100,80